RABATTDAG 20 MAJ
Välkommen till Boggs Grus
årliga Trädgårdsdag
lördag 20 maj klockan 10-14
vid Vattumyren, Örjastäppan.
Skyltat från gamla pelletsfabriken.

Grusmaterial, matjord och täckbark.
Fyll upp din personbilssläpvagn
för bara 100 kronor.